Utveckla dig själv genom coaching

Coaching kan hjälpa dig att bryta invanda beteendemönster. På så sätt kan du ta dig vidare i livet och nå din fulla potential.

Individuell coaching vänder sig till dig som vill få hjälp med ett särskilt problem men även dig som rent allmänt behöver vägledning i din personliga utveckling. Om du så är företagare, chef eller anställd kan du få stöd via coaching. Du kan även vända dig hit som privatperson.

Samtal med coaching

Samtalen är upplagda för att gemensamt komma fram till en lösning på problemet. Vanligtvis görs det efter samtalet en handlingsplan med ett tydligt mål. Fokuset ligger på det som fungerar snarare än det som inte fungerar. Vidare utgår samtalen från nutid och framåt i tiden snarare än det som varit.

Skulle du under coachingen upptäcka att det finns saker i ditt förflutna du behöver bearbeta kan du behöva utöka med terapi. Under tiden du blir coachad kommer du att få verktyg som du kan använda dig utav för att vända dina brister till styrkor. Därmed kan du lättare komma vidare i livet och nå de resultat och mål som du önskar nå.

This entry was posted in Tips.