Närproducerat

Varför gå över ån för att hämta vatten? Det finns oräkneliga argument till varför du ska prioritera produkter som är närproducerade. Det är samma princip som när det gäller tjänster. Bor du i Norrland är det ju inte direkt logiskt att din brevbärare kör ut din post från sin arbetsplats i Skåne.

Mycket att ta ställning till

När det gäller livsmedel visar det sig också att en ekologisk produktion mycket väl kan vara mer ekonomisk i längden, speciellt om man tittar på helhetsbilden. Om vi tar mejeriprodukter som exempel och tittar på mjölkproduktionen måste vi i beräkningen ta med bekämpningsmedel, gödsel; naturligt och ekologiskt eller ”importerade” konstgödselmedel, foder; lokalt framställt foder eller inte, bränslen som diesel och bensin, eller biobränslen som etanol och växtoljor. När vi gör beräkningen visar det sig snabbt att det finns många olika val att göra och att det finns många fördelar med en ekologisk anpassad lokal produktion där allt man behöver finns en kort transportsträcka bort. En analys som gjordes av Stiftelsen Lantbruksforskning i Norrland visade att resursanvändningen i mjölkproduktionen kan och bör förbättras. Man har till exempel tillräckligt med bördig jord och öppna landskap för en ökad lokal foderproduktion vilket på sikt skulle kunna leda till att landskapets bönder kan föra en självförsörjande produktion.

Vad kan du göra?

Det är viktigt både för miljö och för människa, att välja lokalproducerat. Allt hänger ihop, en verksamhet är ofta beroende av andra och när vi söker varor och samarbeten nära oss så spar vi in transportsträckor, förkortar väntetider, och underlättar kommunikationen. I förlängningen innebär valet av närproducerat en bättre hälsa, både mänskligt och ekonomiskt. Det ökar naturligt arbetstillfällen och det motiverar uppfinningsrikedom och social trygghet. Närproduktionen sänker omkostnader samtidigt som kvaliteten ofta ges bättre utvecklingsvillkor vilket också ökar välfärden i närområdet.